İnsan Kaynakları Politikamız

Skor Veri Analiz Hizmetleri personel seçim kriterleri; Personelin objektif olarak sadece söz konusu işin görev tanımında belirtilen, gerekli yetenek, nitelik ve yetkinliklere dayanılarak seçilmesine, eğitilmesine, değerlendirilmesine ve terfisine olanak sağlayacak şekilde belirlenmektedir.

Aday başvuruları; İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından güncellenen Personel Bilgi Bankası'nda takip edilir ve kayıt altına alınır. Yapılan başvuruların gizliliği esastır. Şirket geneli ile ilgili kariyer olanakları performansa, bilgi ve beceri birikimine ve mevcut pozisyonun imkanlarına göre değişmekte olup, çalışanlara dikey ve yatay geçiş imkanı sağlanmaktadır.

Çalışanlar için, organizasyon üzerindeki katma değerlerini arttırmak amacıyla hem kendilerini hem de işlerini geliştirmeye yönelik ve her düzey için farklı içeriklerde İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından hazırlanan eğitim programları mevcuttur. Şirket bünyesinde düzenlenen eğitimlerin temel amacı çalışanın halen yerine getirdiği görev ile ilgili teknik bilgi ve beceri düzeyini arttırmak ve kariyer planları ile ilişkili olarak bir sonraki görevinde ihtiyaç duyacağı teknik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Bize ulaşın